за мене

име и презиме: елена костовска

звање по диплома: дипломиран правник

определба: граѓанка и граѓанска активистка

јазици: англиски, француски, германски и фројч(француско-германски што го зборувам во исклучителни прилики)

верува во: тоа дека доброто секогаш ќе победи

омилена боја: црвена

а да. повремено користам правничка терминологија и во текстови кои не се наменети за во судска постапка или постапка пред било кој друг орган. сигурно има уште нешто важно, ама затоа има има копче edit.